Sněmovní tisk 19
Návrh novely zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 19/0 dne 30. 7. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 27. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 8. 1998 jako tisk 19/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: hlavní město, místní orgány státní správy, obec, Praha, rozhodovací pravomoc, územní samospráva, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánuISP (příhlásit)