Usnesení PS č. 58

k návrhu poslanců Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení (16. října 1998)
ISP (příhlásit)