Sněmovní tisk 180
Dohoda mezi ČR a Bulharskou rep. o podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 180/0 dne 9. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 4. 1999 (usnesení č. 108). Určil zpravodaje: PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 6. 1999 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 317).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 24. 6. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 180/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 9. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 180/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 476).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 21. 10. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 18. 11. 1999.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 96/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako tisk 96/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 96/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 11. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 27. 9. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 45 pod číslem 103/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bulharsko, Česká republika, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)