Sněmovní tisk 179
Výroční zpráva Grantové agentury ČR za rok 1998

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998

Autor: GA ČR

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Grantová agentura České republiky

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, nezisková organizace, politika výzkumu, zpráva o činnostiISP (příhlásit)