Sněmovní tisk 172
Protokol mezi ČR a Ukrajinou o dvoustaran. sml. vztazích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 172/0 dne 1. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 4. 1999 (usnesení č. 108). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Laštůvka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 6. 1999 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 288).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 9. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 172/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 468).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 21. 10. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 12. 11. 1999.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 87/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 87/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 87/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 11. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 8. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 81/2000 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Grantová agentura České republiky

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranný vztah, obnovení dohody, protokol o dohodě, Ukrajina, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)