Sněmovní tisk 165
Zákon o evidenci silničních vozidel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Paulík, Ivana Hanačíková) předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Paulík Vladimír a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 165/0 dne 22. 3. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 1999. Vláda zaslala stanovisko 22. 4. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 4. 1999 jako tisk 165/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: doklady vozidla, správní kontrola, státní poznávací značka, vozidloISP (příhlásit)