Sněmovní tisk 151
Dohoda o právním postavení Org. Severoatlantické smlouvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 151/0 dne 9. 3. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: PhDr. Jiří Vlach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 221).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 5. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 151/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7., 8. 7. 1999 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 401).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 7. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 4. 8. 1999.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 60/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 60/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 60/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 8. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 4. 5. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 14 pod číslem 36/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, NATO, právní postaveníISP (příhlásit)