Sněmovní tisk 1275
Sml. o spolupráci mezi ČR a Evropským policejním úřadem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 3. 2002.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1275/0 dne 7. 3. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 3. 2002 (usnesení č. 530). Určil zpravodaje: PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 4. 2002 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2231).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1275/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2258).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 24. 5. 2002.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 322/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 322/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 322/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 6. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 9. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 108/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, Česká republika, Europol, policejní spolupráce, policieISP (příhlásit)