Sněmovní tisk 127
Úmluva o zákazu používání protipěchotních min

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Vetchý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 127/0 dne 11. 2. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 2. 1999 (usnesení č. 85). Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost, Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 227).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 7. 1999 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 388).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 7. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 4. 8. 1999.

Senát

 • PS

  Vladimír Vetchý předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 57/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 57/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 8. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 4. 4. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 29/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: konvenční zbraň, odzbrojeníISP (příhlásit)