Sněmovní tisk 1256
Sml. mezi ČR a Rakouskem o společných státních hranicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1256/0 dne 19. 2. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 28. 2. 2002 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2162).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1256/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2259).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 24. 5. 2002.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 321/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako tisk 321/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 6. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 7. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 37 pod číslem 83/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, RakouskoISP (příhlásit)