Sněmovní tisk 1250
N. z. o působ. orgánů ČR u převodů majet. státu na jiné os.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1250/0 dne 7. 2. 2002.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 2. 2002. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2002 jako tisk 1250/1 (nesouhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Fond národního majetku

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, veřejný majetekISP (příhlásit)