Sněmovní tisk 1250/0
N. z. o působ. orgánů ČR u převodů majet. státu na jiné os. - RJ
ISP (příhlásit)