Sněmovní tisk 1208
Smlouva mezi ČR a Rumunskem o boji proti org. zločinu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1208/0 dne 4. 1. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 1. 2002 (usnesení č. 501). Určil zpravodaje: Ing. Jan Zahradil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 2. 2002 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2103).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1208/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2260).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 24. 5. 2002.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 320/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 320/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 5. 6. 2002.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, omamná látka, organizovaný zločin, policejní spolupráce, Rumunsko, terorismus, trestný činISP (příhlásit)