Sněmovní tisk 1198
Dohoda mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochr. investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1198/0 dne 20. 12. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 1. 2002 (usnesení č. 501). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 2. 2002 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2100).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1198/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 18. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1198/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2252).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 7. 2002.

Senát

 • PS

  Jiří Rusnok předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 317/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 6. 2002 a přijal usnesení č. 309, které bylo rozdáno jako tisk 317/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 6. 2002 a přijal usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako tisk 317/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 7. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 4. 2. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 8 pod číslem 15/2003 Sb. m. s.

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 7. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 4. 2. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 8 pod číslem 15/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Maroko, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)