Sněmovní tisk 1192
Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Chorvat. rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1192/0 dne 18. 12. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 12. 2001 (usnesení č. 496). Určil zpravodaje: JUDr. Karel Kühnl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 2. 2002 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2099).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1192/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2251).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 7. 2002.

Senát

 • PS

  Miroslav Grégr předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 316/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 6. 2002 a přijal usnesení č. 308, které bylo rozdáno jako tisk 316/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 6. 2002 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 316/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 17. 7. 2002.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Chorvatsko, liberalizace obchodu, mezinárodní obchod, volný pohyb zbožíISP (příhlásit)