Sněmovní tisk 1191
Smlouva mezi ČR a SR o želez. peážní dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1191/0 dne 18. 12. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 12. 2001 (usnesení č. 496). Určil zpravodaje: Mgr. Pavel Plánička a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 2. 2002 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2098).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1191/1 (schvaluje).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2250).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 7. 2002.

Senát

 • PS

  Jaromír Schling předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 315/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal), Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 315/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 6. 2002 a přijal usnesení č. 307, které bylo rozdáno jako tisk 315/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 6. 2002 a přijal usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako tisk 315/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 7. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 6. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 36 pod číslem 81/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Slovensko, železniční dopravaISP (příhlásit)