Sněmovní tisk 1182
Dohoda o mezinár. přepravě cestujících INTERBUS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1182/0 dne 6. 12. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 12. 2001 (usnesení č. 492). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 2. 2002 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2097).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1182/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 16. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1182/2 (schvaluje).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2249).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 30. 5. 2002.

Senát

 • PS

  Jaromír Schling předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 314/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 314/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 314/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 5. 2002 a přijal usnesení č. 301, které bylo rozdáno jako tisk 314/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 6. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 1. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 5 pod číslem 9/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: autobus, Česká republika, mezinárodní doprava, mezinárodní silniční dopravaISP (příhlásit)