Sněmovní tisk 1169
Vládní návrh zákona o obchodu s lesními dřevinami - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fencl J., Grégr M., Kužvart M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1169/0 dne 16. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1938).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Lesy

Deskriptory EUROVOCu: les, pěstování lesů, zalesňováníISP (příhlásit)