Sněmovní tisk 1165
Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ochrana hospodářského a služebního tajemství

Deskriptory EUROVOCu: ochrana údajů, služební tajemství, státní tajemstvíISP (příhlásit)