Sněmovní tisk 1164
Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1164/0 dne 15. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1924).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1164/3, který byl rozeslán 19. 3. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 492, usnesení č. 2195).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 277, dokument 277/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 4. 2002 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 277/1 (zamítá).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 17. 4. 2002 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 277/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 4. 2002 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 277/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 4. 2002 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 277/4 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 5. 2002 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 371).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 217/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Doklady cestovní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, povolení k pobytu, vízová politika, vstup cizinců, vyhoštěníISP (příhlásit)