Sněmovní tisk 1163
Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1163/0 dne 15. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Vlastimil Aubrecht a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1911).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1163/1 (přerušuje projednávání).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1163/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 13. 3. 2002 na 47. schůzi přerušeno (hlasování č. 84, usnesení č. 2126).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1163/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1163/4, který byl rozeslán 26. 4. 2002 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 225, usnesení č. 2273).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 301, dokument 301/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Věra Vašínková) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 301/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 301/2 (pozměňovací návrhy).
  Zákon Senátem schválen 28. 5. 2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 259/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Právo shromažďovací

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: právo na demonstrace, svoboda projevu, svoboda shromažďování, svoboda slovaISP (příhlásit)