Sněmovní tisk 1158
Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: hlavní město, místní orgány státní správy, Praha, správní celek, územní samosprávaISP (příhlásit)