Sněmovní tisk 1154
Vládní návrh zákona o služebním poměru přísušníků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1154/0 dne 15. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Mgr. Radim Turek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1901).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 13. 3. 2002 zamítnut na 47. schůzi (hlasování č. 76, usnesení č. 2125).Související tisk: 1155 (V. zák. souv. s přijetím zák. o služ. poměru přísluš. - EU).


Hesla věcného rejstříku: Schůze Poslanecké sněmovny, Síly ozbrojené

Deskriptory EUROVOCu: policie, polovojenské síly, veřejná bezpečnostISP (příhlásit)