Sněmovní tisk 1148
Vl. návrh zákona o ochraně stát. hranic - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1148/0 dne 13. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1891).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1148/3, který byl rozeslán 13. 3. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 275, usnesení č. 2173).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 262, dokument 262/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 262/1 (zamítá).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 262/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 4. 2002 a přijal usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako tisk 262/3 (doporučuje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 17. 10. 2002 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.
  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 6. 11. 2002 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 216/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hranice státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hranice, hraniční kontrola, Schengenská dohoda, územní suverenitaISP (příhlásit)