Sněmovní tisk 1146
Vl. návrh zák. o obecně prospěšných společnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1146/0 dne 13. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1964).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1146/2, který byl rozeslán 13. 3. 2002.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 284, usnesení č. 2175).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 261, dokument 261/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Zuzana Roithová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2002 a přijal usnesení č. 257, které bylo rozdáno jako tisk 261/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 4. 2002 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 261/2 (nezabývat se).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 208/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Organizace neziskové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Občan

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, nezisková organizace, podnikové vedení, správa instituce, správní radaISP (příhlásit)