Sněmovní tisk 1128
Doh. mezi ČR a Chorvat. rep. o boji proti org. zločinu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1128/0 dne 29. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 31. 10. 2001 (usnesení č. 471). Určil zpravodaje: Ing. Jan Zahradil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1917).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2155).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 2. 4. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 25. 4. 2002.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 4. 2002 jako senátní tisk 242/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 242/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 5. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 10. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 48 pod číslem 110/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Chorvatsko, obchodování s drogami, organizovaný zločinISP (příhlásit)