Sněmovní tisk 1127
Sml. mezi ČR a Makedonii o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1127/0 dne 31. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 31. 10. 2001 (usnesení č. 471). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1914).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 1. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1127/1.
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 4. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1127/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2152).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 2. 4. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 24. 4. 2002.

Senát

 • PS

  Jiří Rusnok předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 4. 2002 jako senátní tisk 239/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 239/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2002 a přijal usnesení č. 252, které bylo rozdáno jako tisk 239/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 21. 5. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 8. 0202 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 88/202 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, MakedonieISP (příhlásit)