Sněmovní tisk 1123
Návrh zákona o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 16. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1123/0 dne 19. 10. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2001. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2001 jako tisk 1123/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1944).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 24. 4. 2002 na 49. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Reklama

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, městské komunikace, obec, propagace, silniční doprava, silniční síťISP (příhlásit)