Sněmovní tisk 1122
Návrh novely trestního zákona a zák. o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

František Pejřil předložil sněmovně návrh zákona 16. 10. 2001.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1122/0 dne 19. 10. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2001. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2001 jako tisk 1122/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Přestupky, Toxikománie

Deskriptory EUROVOCu: drogová závislost, obchodování s drogami, omamná látka, trestný činISP (příhlásit)