Sněmovní tisk 1121
Smlouva mezi ČR a SRN o výstavbě hraničního mostu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1121/0 dne 17. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 31. 10. 2001 (usnesení č. 471). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2001 na 43. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1916).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2154).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 2. 4. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 5. 2002.

Senát

 • PS

  Jaromír Schling předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 4. 2002 jako senátní tisk 241/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 245, které bylo rozdáno jako tisk 241/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 241/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 5. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 8. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 92/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, inženýrské stavby, Německo, přeshraniční doprava, přeshraniční spolupráceISP (příhlásit)