Sněmovní tisk 1100
Vládní návrh zákona o Finanční prokuratuře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1100/0 dne 5. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1962).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 13. 3. 2002 na 47. schůzi přerušeno (hlasování č. 74).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1100/2, který byl rozeslán 19. 3. 2002 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 329, usnesení č. 2183).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 266, dokument 266/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 266/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2002 a přijal usnesení č. 256, které bylo rozdáno jako tisk 266/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 17. 10. 2002 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.
  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 6. 11. 2002 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 201/2002 Sb.Související tisk: 1101 (Vládní návrh novely OSŘ ve vztahu k Fin. prokur.).


Hesla věcného rejstříku: Orgány finanční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hospodářské vztahy, odpovědnost, veřejný majetek, vlastnictvíISP (příhlásit)