Sněmovní tisk 1097
Vládní návrh zákona o Finanční arbitráži - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1097/0 dne 5. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Patočka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1948).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1097/2, který byl rozeslán 14. 3. 2002 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 281, usnesení č. 2174).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 260, dokument 260/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 260/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2002 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 260/1 (záznam z jednání).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 319, usnesení č. 2301).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 229/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Orgány finanční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, finanční kontrola, směnečná arbitrážISP (příhlásit)