Sněmovní tisk 1090
Vládní návrh zákona o nadacích a nadačních fondech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Březina Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1090/0 dne 3. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1947).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1090/2, který byl rozeslán 19. 3. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 565, usnesení č. 2203).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 273, dokument 273/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Josef Kaňa) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 273/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 249, které bylo rozdáno jako tisk 273/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 273/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 210/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Organizace neziskové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: dobročinná organizace, nadace, nezisková organizace, způsob financováníISP (příhlásit)