Usnesení PS č. 1947

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1090/ - prvé čtení (12. prosince 2001)

Související sněmovní tisky

1090 Vládní návrh zákona o nadacích a nadačních fondech
ISP (příhlásit)