Sněmovní tisk 1080
Vládní návrh soudního řádu správního

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1080/0 dne 4. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1782).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1., 8. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1080/2, který byl rozeslán 12. 2. 2002 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 589, usnesení č. 2105).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 223, dokument 223/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 223/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 3. 2002 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 223/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 150/2002 Sb.Související tisk: 1081 (Vl. z., kterým se mění zák. v souvis. se soud. řád. správním).


Hesla věcného rejstříku: Řád soudní správní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: právní systém, soudní reforma, správní právo, správní řízení, správní soudISP (příhlásit)