Sněmovní tisk 1067
Vládní návrh zákona o dani silniční - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1067/0 dne 2. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1927).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1067/2, který byl rozeslán 13. 3. 2002 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 273, usnesení č. 2172).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 259, dokument 259/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 259/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2002 a přijal usnesení č. 254, které bylo rozdáno jako tisk 259/1 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 207/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, osvobození od daní, pozemní dopravaISP (příhlásit)