Sněmovní tisk 1066
Vládní návrh zákona o zaměstnanosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 263, dokument 263/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 263/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 4. 2002 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 263/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 220/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, politika zaměstnanosti, politika zaměstnanosti EU, přibližování legislativy, volný pohyb pracovníkůISP (příhlásit)