Sněmovní tisk 1025
Vládní návrh občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš J., Rusnok J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1025/0 dne 27. 8. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2001 (usnesení č. 444). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 229, usnesení č. 1780).Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Řád občanský soudní, Zákoník obchodní

Deskriptory EUROVOCu: Evropský hospodářský prostor, komerční firma, občanskoprávní řízení, obchodní právo, ochrana spotřebitele, přibližování legislativy, soukromé pojištěníISP (příhlásit)