Sněmovní tisk 1024
Vládní návrh občanského zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1024/0 dne 27. 8. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2001 (usnesení č. 444). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1779).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1024/2, který byl rozeslán 31. 1. 2002 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 385, usnesení č. 2057).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 201, dokument 201/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 201/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 201/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 136/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Zákoník občanský, Zákoník práce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obchod, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, občanské právo, občanskoprávní řízení, obchodní právo, odpovědnost výrobce, ochrana spotřebitele, přibližování legislativy, tržní ekonomika, zárukaISP (příhlásit)