Sněmovní tisk 1022
Senátní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (M.Šimonovský, D.Kroupa, M.Žantovský, J.Kaňa, J.Šenkýř, H.Rögnerová, S.Bělehrádek, J.Šula, E.Outrata, O.Feber, J.Seitlová, J.Jařab, O.Dočekal, K.Barták, J.Hadrava, R.Kolář, J.Ruml, J.Stodůlka, V.Schovánek, Z.Roithová, J.Bartoš, A.Jílek, S.Paukrtová) předložila Senátu návrh zákona 6. 6. 2001. Návrh zákona rozeslán dne 11. 10. 2002 senátorům jako tisk 77/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Josef Kaňa).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 6. 2001 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 77/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 6. 2001 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 77/2 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 7. 2001 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 77/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 8. 2001 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 77/4 (pozměňovací návrhy).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 14. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Šimonovský M., Stodůlka J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1022/0 dne 4. 9. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 8. 2001. Vláda zaslala stanovisko 14. 9. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2001 jako tisk 1022/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2001 (usnesení č. 449). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1836).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1022/3, který byl rozeslán 5. 2. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi.Projednávání zákona bylo 13. 2. 2002 na 46. schůzi přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 865, usnesení č. 2217).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 286, dokument 286/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Jiří Šenkýř).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 2. 5. 2002 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 286/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 5. 2002 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 286/3 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 5. 2002 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 286/1 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 230/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Strany politické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dvoukomorový systém, korespondenční hlasování, organizace voleb, parlamentní volbyISP (příhlásit)