Sněmovní tisk 1018
Dohoda mezi ČR a Thajským král. o předávání pachatelů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1018/0 dne 16. 8. 2001.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 8. 2001. Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1846).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 2. 2002 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2113).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 15. 3. 2002.

Senát

 • PS

  Jaroslav Bureš předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 2. 2002 jako senátní tisk 219/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 219/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 219/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 7. 3. 2002 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 219/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 3. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 9. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 107/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, soudní spolupráce, Thajsko, trestní sankce, trestní stíhání, trestný čin, vězeňský režim, výkon trestuISP (příhlásit)