Sněmovní tisk 1000
Návrh novely zákona o utajovaných skutečnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (František Ondruš, Petr Nečas, Ivan Langer) předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2001.
Zástupce navrhovatele: Ondruš František a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1000/0 dne 11. 7. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 7. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2001 jako tisk 1000/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2001. Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost (rozhodnutí č. 89)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1872).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1000/4, který byl rozeslán 25. 3. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 549, usnesení č. 2201).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 278, dokument 278/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 4. 2002 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 278/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 4. 2002 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 278/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 4. 2002 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 278/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 5. 2002 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 372).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 5. 2002 poslancům jako tisk 1000/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 5. 2002 poslancům jako tisk 1000/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 21, usnesení č. 2319).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 2002.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 310/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana hospodářského a služebního tajemství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obchod, Obrana a bezpečnost, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: ochrana údajů, profesní etika, služební tajemství, státní tajemstvíISP (příhlásit)