Předpis 310/2002 Sb.

Citace310/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
Částka114 (12. 7. 2002)
Účinnostod 12. 7. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1000 Návrh novely zákona o utajovaných skutečnostech
Navržené změny6 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 310/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
42/1992novelizujeZákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
436/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti2
110/2019novelizujeZákon o zpracování osobních údajů3


ISP (příhlásit)