Sněmovní tisk 993
Novela zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Sehoř, Jaroslav Plachý, Eduard Vávra, Pavel Lang, Miroslav Kapoun, Pavel Němec) předložila sněmovně návrh zákona 28. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Sehoř Karel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 993/0 dne 2. 7. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2001 jako tisk 993/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2001. Určil zpravodaje: František Vnouček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 89)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1871).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2002 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 993/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 27. 2. 2002 stanovisko doručené poslancům jako tisk 993/Z.
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 993/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 993/3, který byl rozeslán 20. 3. 2002 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 507).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, financování rozpočtuISP (příhlásit)