Usnesení PS č. 1871

k návrhu poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - prvé čtení (28. listopadu 2001)

Související sněmovní tisky

993 Novela zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
ISP (příhlásit)