Sněmovní tisk 943
Interpelace J.Zahradila ve věci smlouvy mezi ČR a Vatikánem

Dokument

Autor: Ing. Jan Zahradil

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jana Zahradila na ministra zahraničních věcí Jana Kavana ve věci přípravy bilaterální smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem
Adresát: Jan Kavan
Podáno dne: 6. 4. 2001
Odesláno adresátovi: 6. 4. 2001
O zařazení na schůzi požádáno dne: 18. 5. 2001

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 5. 2001 jako tisk 943/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 28. 6. 2001 na 37. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, církev, Svatý stolec, vztah mezi církví a státemISP (příhlásit)