Sněmovní tisk 942
Novel. zák. o zdrav. péči v nestát. zdravot. zařízeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Taťána Jirousová, Vojtěch Filip, Jiří Maštálka, Svatomír Recman) předložila sněmovně návrh zákona 21. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Jirousová Taťána a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 942/0.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 2001 jako tisk 942/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: právní subjektivita, profesní status, zubní lékař, zubní lékařstvíISP (příhlásit)