Sněmovní tisk 940
Návrh zák. o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Taťána Jirousová, Vojtěch Filip, Jiří Maštálka) předložila sněmovně návrh zákona 18. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Jirousová Taťána a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 940/0 dne 21. 5. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 2001 jako tisk 940/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojišťovny

Deskriptory EUROVOCu: pojištění osob, pomoc do zahraničí, zdravotní péče, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)