Sněmovní tisk 925
Vl. n. zák. veřej. zdravot. pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 11. 2001.
  Návrh zákona 6. 12. 2001 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 12. 2001 poslancům jako tisk 925/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 12. 2001 poslancům jako tisk 925/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 49).Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, seznam léčiv, výživa, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní politikaISP (příhlásit)