Sněmovní tisk 905
Návrh novely zákona o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Havlíček, Zdeněk Škromach, Ladislav Korbel, Ludmila Müllerová, Václav Brousek) předložila sněmovně návrh zákona 6. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Havlíček Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 905/0 dne 10. 4. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 3. 5. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 905/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2031).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 905/3, který byl rozeslán 24. 4. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 161).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Výstavba

Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, mzda, odměňování, prémie, státní svátek, volno po pracovním týdnuISP (příhlásit)